Liturgie 9.00 uur

Liturgie jeugddienst 19.00 uur

Over ‘dienen’ gaat het in de ochtenddienst op deze vijfde lijdenszondag. Dat is niet zo’n makkelijk woord. Dat ontdekten Jezus’ leerlingen al (Marcus 10:35-45). Ook wij kunnen dat ervaren. We raken daarbij aan de kern van Jezus’ missie. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen!
We leggen er in de preek maar eens een heel eigentijds verhaal naast, namelijk het leven van Etty Hillesum. Deze Joodse vrouw werd in 1943 op 29-jarige leeftijd in de gaskamers van Auschwitz vermoord. Overgeleverd zijn haar dagboeken. Daarin lezen we haar gedachten over het leven in de moeilijke omstandigheden waarin zij en haar volksgenoten zich bevonden. Het gaat over vrijheid en liefde, over zinloze haat en hoe daarmee om te gaan. Heel belangrijk was voor haar het thema ‘dienen’. Ze wist zich daarbij geïnspireerd door de woorden van Jezus.
En wij? Veel mensen ervaren woorden als ‘dienen’ en ‘dienstbaarheid’ als wereldvreemd. Je moet toch vooruit?

De avonddienst (19.00 uur) is een jeugddienst met ds. Piet van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht. Onze jeugddienstcommissie heeft er samen met hem weer een mooi geheel van gemaakt. Het thema is “Kijk omhoog!” en de muziek wordt verzorgd door Kees de Bruin en Nanette Maaijen. Allen welkom!

U en jullie allen een goed weekeinde en inspirerende zondag gewenst.
Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.
Voor de Opendeurdienst vindt u de livestream hier.