Liturgie

Het thema van deze onze Pinksterdienst luidt: ‘Je word er een ander mens van!’ Naast het bekende Pinksterverhaal uit Handelingen 2 lezen we uit Galaten 5 over ‘de vrucht van de Geest’.
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

Het is heel concreet, dagelijks, gewoon bijna.
Laat Pinksteren daar nou allereerst over gaan: Dat ons gewone, dagelijkse leven vervuld wordt met de liefde van God! Dat wij weer de ‘gewone’ mensen worden, zoals Hij ze in het begin had bedacht.
Luisteren u en jij mee?

De kinderen blijven in deze gezinsdienst in de kerk. Ze doen actief mee met de kindermomenten en met tekenen/knutselen tijdens de preek.

(Vanwege de belijdenisdienst in wijkgemeente Het Anker, zijn de kerkdiensten op deze Eerste Pinksterdag geruild. Wij beginnen dus om 9.00 uur)

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.