Liturgiebrief 10.45 uur: Samen Jong Dienst

Liturgiebrief 19.00 uur: Opendeurdienst in de Dorpskerk

Deze zondag hebben we onze tweede “Samen Jong Dienst!” Een dienst voor alle leeftijden waarbij we ‘samen jong’ zijn. We volgen het ‘format’ van een jeugddienst. Er zijn mooie liederen uitgezocht, waarbij muzikant Kees de Bruin ons begeleidt. Het thema is samen met jongeren voorbereid. Tijdens de Jeugdkerk hebben ze intensief gepraat over ‘Zeven redenen om NIET te bidden’. Gelukkig kwamen er óók zeven redenen naar voren om het juist WEL te doen. Dat belooft een mooie dienst te worden!

Zondagavond is er in de Dorpskerk een Opendeurdienst. Ds. Marianne Bogaard spreekt over het belangrijke thema ‘Samen op weg’. En we hebben er opnieuw een aansprekend koor bij: ‘Eljakim’ uit Zevenhuizen. Van harte welkom en… neem eens iemand mee die de kerkgang niet zo gewend is? Ook daarvoor zijn de Opendeurdiensten bedoeld en heel geschikt. We zien uit naar uw en jouw komst!

Het belooft een goed gevulde zondag te worden, we nodigen u en jou van harte uit het met ons mee te beleven!

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.