Liturgie ochtenddienst

Liturgie Passiedienst

In de dienst van zondagmorgen worden drie kinderen gedoopt. Een feest voor de doopfamilies en voor heel de gemeente! Ook treedt in deze dienst een nieuwe pastoraal bezoeker aan. En we kijken een moment terug op het clubkamp van de kinderen dat in het vorige weekeinde is gehouden.

’s Avonds is er in de Dorpskerk een Passiedienst, georganiseerd door de Open Hof en de Dorpskerk gezamenlijk. Een dienst van muziek, lezingen en gebed aan het begin van de Stille Week, met muzikale medewerking van ‘Chorus’ onder leiding van Dick van der Lecq.

We wensen u allen een goed weekeinde en een inhoudsvolle Stille Week!

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.