Liturgie

“Jezus: ook voor jou ‘Beeld van God’”

We gaan een bijzonder Bijbelboek lezen: de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Kolosse was een stadje in het huidige zuidwest Turkije. Paulus is er zelf nooit geweest. Maar er woonden christenen, die een brief van de apostel ontvingen. Die brief bevat opvallende thema’s. Paulus schrijft over ‘machten’ die onze wereld en zelfs de hele kosmos beheersen. Maar de apostel juicht in Kolossenzen 1:15-20 ook over onze Heer Jezus, die alle macht heeft. Paulus noemt Hem ‘Beeld van de onzichtbare God’, die de Eerste is van de hele schepping. De betekenis van Jezus en zijn volbrachte werk is dus niet alleen persoonlijk, maar ook van kosmische omvang! In de maand juni hoop ik in vijf kerkdiensten uit deze brief met u en jou te lezen. Nieuwsgierig geworden? Lees het eerste gedeelte al eens door en luister mee!

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.