Liturgiebrief

Een gewone dienst in de Dorpskerk op de gewone tijd van 9.00 uur.
Voorganger is proponent mw. M. Eikelenboom-den Uijl uit Lopikerkapel.

Allen een goede kerkdienst toegewenst!
Mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!
ds. Wim de Bruin

De diensten in de Dorpskerk worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.