Liturgiebrief

Een dienst met veel onderdelen en één thema

‘Iedereen doet er toe!’ Dat heb ik als thema boven de kerkdienst van komende zondagmorgen gezet. Dat thema verbindt de vele onderdelen die we in deze kerkdienst hebben:
– Er was deze week Vakantiebijbelclub, daar gaan we iets terugzien en –horen.
– Suzan en Zenon Otim van Home Sweet Home zijn bij ons te gast. We kijken een filmpje over de activiteiten die ze in Uganda hebben opgezet en hebben een gesprekje met Suzan. Ook bij het koffiedrinken na de dienst zijn Suzan en Zenon bij ons (zie het stukje hieronder).
– Na de preek kijken we naar een filmpje over ‘De Thuisgevers’. Deze organisatie helpt kerkelijke gemeenten die nadenken over het verzoek van onze landelijke Protestantse Kerk om beschikbare ruimte in te zetten voor tijdelijke huisvesting van statushouders (die nu nodeloos lang in asielcentra verblijven). De kerkenraad heeft de mogelijkheid verkend om De Uitwijk hiertoe te benutten. Op onze gemeenteavond (9 november) willen we daarover met u en jou in gesprek.

– En dan staat deze dienst ook nog aangekondigd als kringenkerkdienst, toegespitst op het thema ‘Hoogmoed en nederigheid’. Om alles binnen een redelijk tijdsbestek te houden, zal dat wat soberder worden. Evenzo goed denk ik dat dit thema goed bij bovengenoemde onderdelen past en zelfs de kern ervan raakt. Want: ‘Iedereen doet er toe!’

Koffiedrinken (extra) na de dienst met bijzondere gasten!
Zondag 22 oktober is er na de dienst koffie, thee of limonade in De Rank. Een aantal vrijwilligers heeft iets lekkers gebakken. Suzan en Zenon Otim van Home Sweet Home zijn ook in ons midden. U kunt kennis met hen maken en vragen stellen over hun werk. Fijn om hen zo te mogen ontmoeten en van nabij iets te ervaren van hun mooie werk, dat wij als kerkelijke gemeente al lange tijd steunen. Wat dat laatste betreft: dit blijft nodig! Er zal dan ook een pot staan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen voor Home Sweet Home. Van harte aanbevolen!

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet,
Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.