Liturgiebrief

Zondag 23 juli: gezamenlijke dienst in de Dorpskerk om 9.00 uur.

In de vakantieperiode vieren  we zes morgendiensten gezamenlijk met onze broeders en zusters van de Open Hof. Met wekelijkse wisseling van kerkgebouw. Volgende week zondagmorgen, 30 juli,  is de dienst weer in de Open Hof en vangt aan om 09.30 uur. Na elke dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het gebruik van koffie of thee.

Zondagmorgen zal voorgaan dhr. Wim Hendriks uit Bleiswijk. Wij zijn Wim zeer erkentelijk dat hij deze dienst wilde invullen nadat aanvankelijk ds. Meijvogel zou voorgaan.

Allemaal een goede zondag toegewenst!

Mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet 

Gijs van Laviere, scriba

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.