Liturgie

Het is zondag de laatste zondag voor Pasen: de 7e lijdenszondag die ook wel Palmpasen wordt genoemd. Voorganger in onze ochtenddienst is ds. C. Hoogerwerf uit Doorn. Anders dus dan de in Kerknieuws genoemde gastpredikant, die afzegde. Fijn dat ds. Hoogerwerf de opengevallen plek kan innemen. We wensen hem een goede dienst, samen met u en jou!

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.