Liturgie

Gezamenlijke Passiedienst in de Dorpskerk

Het is een mooie traditie om op de drempel van de Stille Week – samen met de gemeente van de Open Hof – in onze Dorpskerk een Passiedienst te houden. Daarin wordt het lijdensevangelie gelezen, klinken gebeden, en er wordt gezongen. Er is een enthousiaste zanggroep gevormd die passende koralen ten gehore brengt. Mw. Dicky Rietveld is de liturg. We zien uit naar een goede opening van de Stille Week!

Van harte welkom!
ds. Wim de Bruin

Deze dienst is ook te volgen via een livestream.