Liturgie ochtenddienst

Thema van de dienst is: ‘Een huis waar het goed wonen is’.

We lezen opnieuw uit Paulus’ brief aan de Efeziërs, ditmaal hoofdstuk 2:19-22. Twee groep 8 jongeren nemen afscheid van de kinderkerk, daar besteden we uiteraard ruime aandacht aan. Music4You begeleidt de liederen in deze dienst. En na afloop staan koffie, thee en limonade klaar in De Rank. Welkom!

We wensen elkaar een goede dienst en mooie zondag toe!

Ook nu – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.