Liturgie 10.45 uur: Eeuwigheidszondag

Liturgie 19.00 uur

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een zondag waarop we gedenken en vooruitzien. In het bijzonder gedenken we gemeenteleden en andere dierbaren die ons ontvielen. Namen worden genoemd, rozen worden geplaatst. We horen ook woorden van troost en uitzicht. Woorden van God over ‘de stad die blijft’ (Hebreeën 13:14). Na afloop van de dienst is er voor de rouwdragende families gelegenheid om elkaar en het pastorale team te ontmoeten in De Rank. We zien uit naar een goede dienst van gedachtenis en verlangen naar Gods grote toekomst.

A.s. zondagavond is er ook een kerkdienst. Daarin gaat ds. J. Henzen uit Wateringen voor. Ook voor deze dienst treft u hierboven de liturgie aan. Welkom!

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag toe!

Met een hartelijke groet,
Ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.