Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgiebrief avonddienst

Zondagmorgen hoop ik met u en jou verder te lezen uit Paulus’ brief aan de Efeziërs. Een mooi gedeelte dat over ons praktische leven als christen gaat.
En ook deze zondagavond hebben we een kerkdienst. Ds. Arjen Terlouw,
tegenwoordig uit Boskoop, hoopt voor te gaan. We wensen hem een goed weerzien met u en jou, rondom Gods geopende Woord!

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag! Met een hartelijke groet,
Ds. Wim de Bruin

De diensten in de Dorpskerk worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.