Liturgiebrief

Vanavond is er in de Dorpskerk het “IKO Gebed voor de eenheid”. Alle voorgangers van de vier deelnemende kerken doen mee aan de IKO-viering rond het Gebed van de eenheid van christenen en kerken wereldwijd. We bidden, zingen (met de Ad Hoc Band), en luisteren naar de overweging van mw. Joke Meijer (pastoraal werker van de RK parochie).

Het belooft een inspirerende en verbindende dienst te worden, waarin we in onze Bleiswijkse context concrete eenheid mogen ervaren. Kom er bij!

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraden,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.