Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgiebrief avonddienst

Jeugddienst voor iedereen, 9.00 uur
“Wie is de mol?” Het TV-programma is velen bekend. Intens wordt het meegespeeld, van huiskamers tot hele vriendengroepen. Met altijd weer de vraag: wie is die ene die het spel saboteert en de andere deelnemers dwarszit?
Zolang het een spel is, is dat leuk. In het echte leven ligt het anders. Zo ook als we proberen uit het geloof te leven en samen kerk te zijn. Als er dan ‘mollen’ zijn, kan dat alles frustreren en bederven.
Met 11 van onze 15 Follow-Uppers hebben we deze ‘jeugddienst voor iedereen’ afgelopen maandagavond voorbereid. Filmpjes zijn gemaakt, verschillende jongeren hebben een actieve taak in de dienst. Kom er bij en ervaar het mee! Het is goed om ‘samen jong’ te zijn. Met uiteraard ook mooie liederen, begeleid door onze (met jeugd aangevulde) zang- en muziekgroep Music4You.
O ja…, na afloop staan koffie, thee en limonade klaar in De Rank. Goed om na te praten en elkaar – van jong tot oud – te ontmoeten!

Avonddienst, 19 uur
Om 19.00 uur kunt u een tweede dienst in onze Dorpskerk bezoeken of thuis meemaken. Ds G.C. Lock uit Scheveningen is de voorganger.

We wensen elkaar gezegende kerkdiensten en een goede week toe!
Mede namens de kerkenraad besluit ik met een groet aan u en jou,

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.