Liturgie ochtenddienst (pag 1-3) en jeugddienst (pag 4)

Onze wijkgemeente heeft komende zondag 4 juni 2 diensten in de Dorpskerk.
De ochtenddienst begint deze eerste zondag van de maand weer om 10.45 uur.
Voorganger is proponent mw. M. Eijkelenboom-den Uijl uit Lopikerkapel.

’s Avonds is er een jeugddienst.
Met een spannend thema: ‘God in je broekzak’.
Voorganger is ds. F.J. van Harten uit Den Haag. Leon van Veen zorgt voor de muziek.

Allen een goede en inspirerende zondag toegewenst!
Tot besluit – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.