Liturgie

Samen Jong dienst
Het belooft weer een inspirerende Samen Jongdienst te worden: een dienst met het format van een jeugddienst, bestemd voor iedereen van jong tot oud! De jeugddienstcommissie heeft samen met ds. Louis Kruger uit Barendrecht een mooi thema voorbereid. Het kernwoord is ‘Overwinning’ en het bijbelboek Openbaring staat centraal. De band van de kerkelijke gemeente ‘Meer dan Beverwaard’ (Rotterdam-zuid) verzorgt de muziek.

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.