Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

In onze kerkdienst a.s. zondagmorgen gaat het over een bijzonder thema: ‘Gebedsgenezing: gebeurt het nog?’ We lezen uit het slot van het evangelie naar Marcus. De opgestane Heer Jezus zelf zegt dat zijn leerlingen zieken zullen genezen. Zo zullen wondertekenen de wereldwijde verkondiging van het evangelie ondersteunen en bevestigen. Wij hebben het misschien moeilijk met zulke bijbelteksten. Reden te meer ons er samen over te buigen.

Er is komende zondag ook een avonddienst (19.00 uur). Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer is de voorganger. Ook dan een goede en gezegende kerkdienst toegewenst!

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag toe, Met een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.