Liturgie

“De Heer is waarlijk opgestaan!”. Dat vieren we in onze liederen, gebeden, kindermomenten, bijbellezing en verkondiging. Twee blazers van muziekvereniging Crescendo – trompettist Annemarie Hulshof en saxofonist Loes Ruijgrok – begeleiden samen met organist Piet Kooij de samenzang. In de preek richten we ons op Petrus en zijn relatie tot (de opgestane) Jezus (Lucas 24:12). De kinderen maken Paasstukjes, voor de tieners is er een vragenblad bij de preek. We zien uit naar een feestelijke Paasdienst tot opbouw van ons allemaal en tot eer van God!

Van harte welkom!
ds. Wim de Bruin

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.