Liturgiebrief

Voorganger is ds. Jan Maasland uit Den Haag. In deze dienst zal aandacht zijn voor het Heilig Avondmaal dat we volgende week zondag hopen te vieren.

Na afloop van de dienst zijn u en jij welkom in De Rank om na- en bij te praten. Koffie, thee en limonade staan klaar!

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.