Liturgiebrief

In deze kerkdienst gaat ds. J. Maasland uit Den Haag voor. Zijn toelichting op de liturgie: “Uit Oer is hij getogen…” Dit bekende lied over aartsvader Abraham gaan we met elkaar zingen zondagmorgen. In de verkondiging staat de gehoorzaamheid van Abraham, zijn vertrouwen op de HEER die hem wegroept uit zijn vertrouwde omgeving, centraal.
Maar hoe ging dat nu precies? Wanneer nam Abram zijn lot in eigen hand – en liep hij niet langer mee met zijn vader?
Gaat ‘geloven’ vandaag de dag op dezelfde manier?
Heeft óns (persoonlijk) geloof vandaag de dag óók te maken met weggaan uit wat vertrouwd is? Of is juist het geloof waarin onze ouders ons voorgingen, ons ideaal, ons houvast en ons verlangen…?
Aan de kinderen wordt deze zondagmorgen het verhaal van de zaaier verteld. En dat “het Woord van onze God” aan ons allen – jong of ouder – gezaaid wordt, maakt ons samenzijn in Jezus’ Naam tot een hoopvol gebeuren! Want wat God doet, draagt vrucht!
We hopen op een goede en bemoedigende eredienst,
ds. Jan Maasland, Den Haag

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou een goed weekeinde en een gezegende zondag!
Met een hartelijke groet,
Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.