Liturgie

Deze zondag hebben we de vijfde gezamenlijke zomerochtenddienst.
In de Dorpskerk, en na afloop is er koffiedrinken in De Rank.

We wensen elkaar een goed weekeinde en een gezegende zondag toe.

Mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!

Ds. Wim de Bruin

De diensten in de Dorpskerk worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.