Liturgiebrief ochtenddienst

Deze zondag zijn er twee kerkdiensten van onze wijkgemeente. Om 9.00 uur gaat ds. F.J. van Harten uit Den Haag voor. De avonddienst (19.00 uur) wordt geleid door ds. J. Henzen uit Wateringen. De liturgie voor de avonddienst wordt zo mogelijk nog toegevoegd aan dit bericht.

We wensen elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

Mede namens de kerkenraad besluit ik met een groet aan u en jou,

ds. Wim de Bruin

De dienst wordt ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.