Liturgiebrief

Het is deze zondag de eerste in een reeks van 6 zondagen waarin we gezamenlijk met onze broeders en zusters van de Open Hof de morgendiensten beleven. Met wekelijkse wisseling van kerkgebouw. Na elke dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het gebruik van koffie of thee.
Deze zondag is de dienst in de Dorpskerk.
Mevrouw Dicky Rietveld , voor beide gemeenten een bekend gezicht, zal in deze dienst voorgaan. Zij zal stilstaan bij woorden van de profeet Jesaja en uit het boek Openbaring. Centraal staat het thema een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Allen een goede dienst en een mooie zondag toegewenst!
Mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet 

Gijs van Laviere, scriba

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.