Klik hier voor de liturgiebrief

Hierboven vindt u/jij de liturgiebrief van onze Dorpskerkgemeente voor komende zondag, 20 februari. We hebben deze zondag één dienst, die om 9.00 uur begint.

Er is ook deze zondag kinderkerk en crèche.

Dus gezinnen, meld je aan en jongens en meisjes: doe gezellig mee!

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week:

21/2        19.30 uur              Follow Up                                                            De Rank

22/2        14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

23/2        19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

23/2`      19.00 uur              club 7to8                                                              Sjaloom

24/2        20.00 uur              ‘Verzoend met God?’ thema-avond 2           De Rank

26/2        20.00 uur              Concert St. Vrienden Dorpskerk                     Dorpskerk

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin