Liturgie

Omdat het nooit gewoon is…
Dat je eten hebt.
Dat je werken of studeren kunt.
Dat je ademt en leeft.
Dat je elke dag ………………………….
(schrijf voor jezelf eens 10 dingen op?)

Daarom is het dus elk jaar biddag.
Om er weer even bij te worden stilgezet.
Een extra wake-up call voor wat je wel weet,
maar zo gemakkelijk vergeet.

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.