Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Graag bied ik u en jou de liturgiebrief voor komende zondag, 12 december aan.

Het is de derde zondag van Advent.

Onze ochtenddienst begint om 9.00 uur en zal een Doopdienst zijn.

De Heilige Doop wordt bediend aan Jinthe van der Breggen, dochter van Stephan en Juliska en zusje van Cas.

We zien uit naar een bemoedigende dienst voor het doopgezin en voor ons allemaal.

En…, ook als u/jij de dienst thuis volgt, kunt u uw goede wensen aan de doopouders doorgeven via het mailadres predikant@dorpskerkbleiswijk.nl

Laat het maar een stroom van bemoediging worden voor het doopgezin!

In deze dienst gaan de kinderen verder met het mooie Adventsproject.

Er is deze zondag voor de tieners ook Jeugdkerk (in plaats van vorige week)

Zijn jullie er?

Voor het meemaken van deze dienst in de kerk is aanmelding vooraf nodig

Dit kan via het mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

Zondagavond zou er oorspronkelijk een IKO-dienst zijn, deze is vanwege de coronamaatregelen helaas afgelast. Dat betekent dat er zondagavond dus geen kerkdienst is. Wij hopen op uw en jouw begrip voor deze situatie.

BIJBELS DAGBOEK 2022
Ook komende zondag wordt rond de morgendienst het Bijbels Dagboek 2022 uitgedeeld.

U en jij kunnen het ook aanvragen. Of vraag een bekende om het uit de kerk voor u/jou mee te nemen?

ENGELENPROJECT…  ADVENTSVERHAAL DEEL 3

In de bijlage vinden u en jij deel 3 van het adventsverhaal dat ons wordt ons aangeboden door de commissie van het Engelenproject.

Veel leesvreugde toegewenst!

Tot slot, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin

Voor de actuele maatregelen bij de diensten in verband met het Coronavirus zie hier.