Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hier boven vindt u de liturgiebrieven voor beide kerkdiensten in de Dorpskerk van komende zondag, 12 september, 11.00 en 19.00 uur

We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal.

De avonddienst staat ook in het teken van de dankzegging voor het Avondmaal.

Voor de manier waarop u/jij het Avondmaal kunt meevieren – in de kerk of thuis – verwijs ik naar de brief.

Rond de verkondiging lezen we in beide diensten verder uit het Bijbelboek Openbaring.

Pittige kost, maar ook heel boeiend en actueel!

En er klinkt bemoediging, met het Lam Jezus in het middelpunt!

We wensen elkaar goede en vreugdevolle kerkdiensten toe.

Voor de ochtenddienst is aanmelding nodig. Dit kunt u doen via de website of de mail.

In de avonddienst kunnen u en jij zonder aanmelding aanschuiven.

Let op: er is weer elke week kinderkerk en kinderoppas.

We nodigen onze gezinnen dus extra nadrukkelijk uit om zich aan te melden.

En…, omdat er weer activiteiten in De Rank mogelijk zijn, geef ik bij deze ook de Weekagenda door:

13/9       19.30 uur             Follow Up                                            De Rank

13/9       20.00 uur             Avond met het Alphateam               De Uitwijk

14/9       14.30 uur             Ouderensoos                                      De Rank

14/9       14.30 uur             Boekenuitleen                                     De Rank 2

15/9       10.00 uur             Woensdagmorgen Bijbelkring 2       De Rank

15/9       14.30 uur             Senioren Bijbelkring                           De Leeuwerik

15/9       19.00 uur             Gebedskring                                        De Uitwijk

15/9       19.00 uur             Boekenuitleen                                     De Rank 2

Mede namens de kerkenraad besluit ik met een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin