Klik hier voor de liturgiebrief van de ochtenddienst (Viering H.Avondmaal)

Klik hier voor de liturgiebrief van de avonddienst (Kringendienst; voortzetting en dankzegging H.A.)

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u en jij de liturgiebrief van onze Dorpskerkgemeente voor komende zondag, 13 februari.

In beide diensten vieren we het Heilig Avondmaal.
’s Avonds is ook de dankzegging voor dit sacrament.

De avonddienst is ook een kringendienst.
Dat betekent dat de verkondiging aansluit bij het Bijbelgedeelte dat ook op verschillende kringen in deze weken wordt besproken.

Ook is er na afloop van de dienst een samenvatting van de preek beschikbaar.

Er is ook deze zondag kinderkerk en crèche.

Dus gezinnen, meld je aan en jongens en meisjes: doe gezellig mee!

Ook  doordeweekse activiteiten zijn weer opgestart.

Hieronder geven we de verdere agenda voor komende week weer:

14/2       18.30 uur             club Kruimels                                                   Sjaloom

15/2       09.30 uur             Crea-ochtend                                                  De Uitwijk

15/2       14.30 uur             Boekenuitleen                                                De Rank 2

15/2       19.45 uur             Kerkenraadsvergadering                            De Rank

16/2       10.00 uur             Woensdagmorgen Bijbelkring 2               De Rank

16/2       14.30 uur             Seniorenkring                                                  De Leeuwerik

16/2       19.00 uur             Gebedskring                                                    De Uitwijk

16/2       20.00 uur             training lectoren                                             kerk

Tot besluit, mede namens de kerkenraad een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin