Download de liturgiebrief voor de ochtenddienst en/of voor de avonddienst.

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hier vindt u de liturgiebrieven voor beide kerkdiensten in de Dorpskerk van komende zondag, 13 juni, 11.00 en 19.00 uur

We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal.

De avonddienst staat ook in het teken van de dankzegging voor het Avondmaal.

Voor de manier waarop u/jij het Avondmaal kunt meevieren – in de kerk of thuis – verwijs ik naar de brief.

Rond de verkondiging lezen we in beide diensten verder uit het bijbelboek Ruth.

We wensen elkaar goede en vreugdevolle kerkdiensten toe.

Ook zondag zijn er in elke dienst 60 kerkgangers welkom (exclusief medewerkers)

Voor de ochttenddienst is aanmelding nodig.

Dat kan via het bekende mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

Er is deze zondag kinderkerk.

We nodigen gezinnen dus extra nadrukkelijk uit om zich aan te melden.

Met een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin