Liturgie ochtend- en avonddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hier boven vindt u de liturgiebrieven voor beide kerkdiensten in de Dorpskerk van komende zondag, 19 september, 11.00 en 19.00 uur

In de ochtenddienst (11.00 uur) gaat onze dorpsgenoot mw. D.A. Rietveld voor.

De avonddienst (19.00 uur) is een jeugddienst.

Voorganger is ds. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs.

Over beide diensten staan in de liturgiebrief verdere toelichtingen en uitleg.

Er mogen 75 mensen per dienst aanwezig zijn. Voor de ochtenddienst is aanmelding nodig, dit kan via de website (hier) of de mail reservering@dorpskerkbleiswijk.nl.

Mede namens de kerkenraad besluit ik met een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin