Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindt u de liturgiebrief voor de kerkdienst van Tweede Kerstdag, zondag 26 december, 9.00 uur. In deze dienst hoopt ds. Terlouw (voorheen Bergschenhoek; tegenwoordig Boskoop) voor te gaan.

Eerste en Tweede Kerstdag beperkt kerkbezoek

De ingrijpende coronamaatregelen van deze weken betekenen dat vrijwel al onze kerkdiensten uitsluitend online worden uitgezonden. Voor beide Kerstdagen mogen we evenwel een uitzondering maken, omdat dit ‘uitzonderlijke diensten’ betreft. Maximaal 50 personen mogen daarom de dienst in de kerk mee maken. Als u/jij dit wilt, kunt u zich voor de kerkdienst op Tweede Kerstdag aanmelden via het mailadres: reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

Mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin