Liturgiebrief ochtenddienst

Beste lezers van de liturgiebrief,

In de bijlage vinden u en jij de liturgiebrief voor komende zondag 27 maart.

Het is de vijfde lijdenszondag, voorganger in de ochtenddienst (11.00 uur) is onze oud-plaatsgenoot ds. Piet de Graaf uit Kruiningen.

De avonddienst (19.00 uur) is een jeugddienst met ds. Piet van Veldhuizen uit H.I. Ambacht. Het aansprekende thema luidt: Belegerd
De muziek wordt verzorgd door een combo onder leiding van Leon van Veen.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.
Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

AGENDA

Ook nu geef ik graag de agenda door van doordeweekse activiteiten in de komende week.

24/3        20.00 uur              ‘Verzoend met God?’ thema-avond 4           De Rank

26/3        18.00 uur              Stamppottenmaaltijd                                        De Rank

28/3        19.30 uur              Alphacursus                                                        Het Anker

29/3        09.30 uur              Crea-ochtend                                                     De Uitwijk

29/3        14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

29/3        19.30 uur              Wijkcontactavond wijk 3                                   De Rank

30/3        19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

Tot besluit ook nu, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin