Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

Hierboven vindt u de liturgiebrieven voor de kerkdienst van komende zondag.

In de ochtenddienst wil ik opnieuw met u en jou een psalm lezen en overdenken.
Het is Psalm 40, een geloofslied van Israël over een boodschapper van God en een gemeente die die boodschap ontving. Ze ervoeren dat beiden bepaald niet als gemakkelijk. Daar zit veel in dat ook wij kunnen herkennen, goed om daar samen bij stil te staan. Het thema van de dienst is: “Als God dienen niet leuk is…”

Er vanaf deze zondag weer elke week kinderkerk! Dus gezinnen, meld je (weer) aan en wees er bij!

Aanmelding voor deze dienst is nodig, via de website of de mail.

In de avonddienst (19.00 uur) hoopt onze oud-dorpsgenoot ds. Piet de Graaf uit Kruiningen voor te gaan.

Voor het bezoeken van de avonddienst is geen aanmelding nodig, u/jij kunt zonder meer aanschuiven.

We wensen u en jou een goede zondag toe!

Met een vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad,

ds. Wim de Bruin