Download de liturgiebrief hier. De liturgie voor de avonddienst vindt u hier.

Beste gemeenteleden en belangstellende lezers,

Bij deze bied ik u en jou de liturgiebrief aan voor komende zondag, 30 mei.

Zondagmorgen om 9.00 uur maken we een start met het lezen van het prachtige en aangrijpende Bijbelverhaal over Ruth.

Dat blijkt een echt Pinksterverhaal te zijn, dat ons helpt de betekenis van het net gevierde Pinksterfeest beter te begrijpen.

Na de dienst is er digitaal koffiedrinken. Klik hier om mee te doen.

s Avonds om 19.00 uur gaat ds. H. Mast uit Ter Heijde voor.

Ook zondag zijn er in elke dienst 30 kerkgangers welkom (exclusief medewerkers)

Aanmelden daarvoor kan via het bekende mailadres:

reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

Er is deze zondag kinderkerk.

We nodigen onze gezinnen dus extra nadrukkelijk uit om zich aan te melden.

En ook nu geldt dat als er in de ochtenddienst een keer geen plek voor u/jou zou zijn, u de volgende week voorrang hebt.

Misschien kan ook de avonddienst, waarin tot nog toe volop ruimte is, een alternatief zijn.

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jou – in de kerk of thuis – goede diensten toe!

Met een hartelijke groet,

ds. Wim de Bruin