Liturgie ochtenddienst

Beste lezer,

In de bijlage vinden u en jullie de liturgiebrief voor komende zondag 4 september. Onze ene dienst op deze zondag is de Startdienst! Let er op dat we weer vroege dienst hebben, aanvang 9.00 uur.

Het thema van de dienst is ‘Wie mag meedoen?’

We lezen het Bijbelverhaal over Jona, Music4You verzorgt de muzikale begeleiding. Er is Jeugdkerk, Kinderkerk en crèche. En…, koffie met het nodige lekkers na afloop.

Kortom…, laat het een goed begin van een nieuw kerkelijk seizoen mogen zijn, in verbondenheid met elkaar en bovenal met onze Heer.

De dienst wordt ook via de livestream of lucaskastje uitgezonden.

We wensen elkaar voor zaterdag en zondag een mooi Startweekeinde en een inspirerende Startdienst toe. Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin