Klik hier voor de liturgiebrief

Klik hier voor de liturgie van de (her)bevestigingsdienst om 9.00 uur

Beste lezers van de liturgiebrief,

Hierboven vindty u en jij de liturgiebrief van onze Dorpskerkgemeente voor komende zondag, 6 februari.

We hebben komende zondag twee diensten.

De ochtenddienst begint met deze eerste zondag van de maand weer om 9.00 uur.

Het is een bijzondere dienst vanwege het af- en aantreden van kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers.

In de liturgiebrief en de uitgewerkte, bijgevoegde liturgie, lezen u en jij er alles over…

De avonddienst begint om 19.00 uur, voorganger is ds. J.J. Hagendijk uit Willige Langerak.

De orde van dienst en teksten van Bijbellezing en liederen staan in de liturgiebrief.

In het bijzonder wijs ik u en jou nog op de mogelijkheid om de af- en aantredende kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers te bemoedigen met een groet of een zegenwens. Voor de mensen die in de kerk zijn, kan dat op veilige afstand in het koor.

Degenen die de dienst niet in het kerkgebouw meemaken, nodigen we graag uit om een groet/wens te mailen naar het bekende mailadres reservering@dorpskerkbleiswijk.nl

Wij zorgen er voor dat het bij de bedoelde mensen terecht komt!

Bovengenoemd mailadres is ook bedoeld om zich aan te melden voor het meemaken van de ochtenddienst in de kerk. Zie daarover wel de opmerkingen in de liturgiebrief: Familie en gasten van de af- en aantredende kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers krijgen deze keer voorrang. Ook is er weer kinderkerk en crèche. We hopen op uw en jouw begrip.

Voor het meemaken van de avonddienst in de kerk is geen aanmelding vooraf nodig.

Beide diensten worden ook online uitgezonden.

Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of de link op de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl

In het laatste kerkblad aarzelde ik nog om een agenda op te nemen.

Inmiddels is duidelijk dat er weer het nodige kan, daar zijn we heel blij mee.

Voor de komende week zet ik op een rij:

7/2          19.30 uur              Follow Up                                                            De Rank

8/2          14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

8/2          20.00 uur              Jonge Ouders avond                                         De Rank

9/2          10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 1                     De Rank

9/2          19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

10/2        20.00 uur              thema-avond ‘Verzoend met God?’ 1           De Rank

(dit is de eerste van een serie van vier thema-avonden over een spannend en in ons geloof heel belangrijk onderwerp; zie voor meer informatie Kerknieuws)

Tot besluit, mede namens de kerkenraad een hartelijke groet!

ds. Wim de Bruin