Klik hier voor de liturgiebrief

Beste lezers van de liturgiebrief,

Woensdag 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid.

’s Avonds om 19.30 uur hebben we daarom een kerkdienst in de Dorpskerk.

We denken na over ‘dankbaarheid’ en we danken God voor zoveel dat we van Hem ontvangen.

De dienst wordt ook uitgezonden via de livestream en de Lucaskastjes.

We wensen elkaar – in de kerk of thuis – een goede Dankdag toe!

Met hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds. Wim M. de Bruin