Liturgiebrief ochtenddienst, 11 uur

Liturgiebrief avonddienst, 19 uur

Beste lezers van de liturgiebrief,

In de morgendienst (11.00 uur) gaat ds. J. Maasland uit Den Haag voor. Zelf stuurde hij een geheel verzorgde liturgie toe voor deze kerkdienst, inclusief een samenvatting van de preek. U en jij vinden het in de liturgiebrief voor de ochtenddienst.

De avonddienst is een themadienst ‘Bijbel en Kunst’, waarin ik zelf hoop voor te gaan. Bij de uitleg en toepassing van het Bijbelgedeelte laten we ons helpen door een kunstzinnige uitbeelding daarvan. Deze keer is dat een beeld: een verbeelding van ‘de Emmaüsgangers’ (Lucas 24:13-35), gemaakt door de Iers-Nederlandse kunstenares Carol Cairns. Foto’s hiervan staan in de liturgiebrief. Houd deze er bij tijdens de preek? Dat is het allemaal goed te volgen! Overigens zullen deze foto’s tijdens de preek ook op het scherm worden getoond.

De kerkdiensten worden ook online uitgezonden.
Zie de website www.kerkdienstgemist.nl  (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via de link op www.dorpskerkbleiswijk.nl.

We nodigen elkaar graag weer uit om de zondagse kerkdiensten samen te beleven, hetzij in de kerk, hetzij meekijkend/-luisterend thuis.

AGENDA

Hieronder de agenda van doordeweekse kerkelijke activiteiten:

6/5          20.00 uur              Bedankavond vrijwilligers                                De Rank

9/5          19.30 uur              Alphacursus                                                        Het Anker

10/5        14.30 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

10/5        14.30 uur              Ouderensoos                                                      De Rank

11/5        10.00 uur              Woensdagmorgen Bijbelkring 2                     De Rank

11/5        19.00 uur              Boekenuitleen                                                    De Rank 2

12/5        09.00 uur              Kledinginzameling Najaarsmarkt                  De Rank

13/5        20.00 uur              Tienerclub                                                           De Uitwijk

Mede namens een kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, en een gezegende zondag gewenst.

ds. Wim de Bruin