Liturgie

Het is de 5e lijdenszondag. We lezen opnieuw uit de Bergrede. Matteüs 7:1-12 is aan de beurt. Thema: ‘Niet oordelen, maar bidden!’. Met een boodschap die ons allemaal een spiegel voorhoudt, maar ook een weg wijst. We wensen elkaar een gezegende dienst toe!

De kinderkerk gaat verder met het project “Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen”. Deze keer is Petrus op een heel belangrijk moment in slaap gevallen.
Voor de tieners is er een vragenblad dat je helpt de preek mee te volgen. Doe je mee?

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.