Liturgiebrief ochtenddienst

Liturgiebrief avonddienst

In beide diensten komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Een oude collega, bij wie ik ooit als stagiair meeliep, noemde het Avondmaal ‘de stok bij de plant’. Zoals een groeiende plant wordt ondersteund door een stok, daardoor overeind blijft en de goede kant uit groeit, zo wil het Avondmaal ons geloof versterken en de goede richting wijzen. Als je daar nu eens over nadenkt, dan wil je dat toch niet missen? In de avonddienst is er behalve de voortzetting van het sacrament ook dankzegging voor het Avondmaal. Graag ontmoeten we elkaar rond de tafel van onze Heer.

Daarbij weten ons ook omringd door hen die thuis het Avondmaal – al dan niet met eigen brood en wijn – met ons mee beleven.

Avondmaalsviering in De Tuinen
Omdat het praktisch niet haalbaar is na afloop van de ochtenddienst een Avondmaalsviering in De Tuinen te houden, doen we dat ditmaal voorafgaand aan de dienst in de kerk. Om 9.45 uur is er een viering in de inmiddels bekende zaal op de 2e etage van De Tuinen. Aansluitend kunnen deelnemers aan deze viering via livestream of lucaskastje de dienst in de kerk mee volgen. Ook hier zien we uit naar een goede viering rond Woord en sacrament!

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou,

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.