Liturgie ochtenddienst 9.00 uur in de Dorpskerk

Liturgie Opendeurdienst 19.00 uur in de Open Hof

Ochtend: kringenkerkdienst
‘Ruzie aan de buitenkant komt van de binnenkant’
A.s. zondagmorgen, 12 maart om 9.00 uur, hebben we in onze Dorpskerk weer een kringenkerkdienst. Met thema en bijbelgedeelte sluiten we aan bij meerdere gesprekskringen in onze gemeente. Mooi, die wisselwerking tussen kerkdienst en kringgesprek! Maar ook zonder kring kunnen u en jij uiteraard deze dienst volgen. Met als extra: een samenvatting van de preek na afloop (op papier of digitaal toegestuurd). Om nog eens na te lezen en/of bij het gesprek te betrekken.
Gemeenteadviseur en kerkelijk werker Wim Hendriks, die ook een van onze bijbelkringen leidt, is de voorganger in deze kringenkerkdienst. De Schriftlezing is opnieuw uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 3:16 t/m 4:10 (programma 13 in het kringenboekje).
Het thema luidt: ‘Ruzie aan de buitenkant komt van de binnenkant’.
Een levensecht, confronterend, maar ook zo herkenbaar onderwerp. De Bijbel heeft ons er veel over te zeggen! Kom en luister mee?

19.00 uur: Opendeurdienst in de Open Hof
Zondagavond, 19.00 uur, is er in de Open Hof een Opendeurdienst. Voorganger is Dicky Rietveld, het koor Inspirited uit Rijswijk verleent muzikale medewerking.

U en jullie allen een goed weekeinde en inspirerende zondag gewenst.
Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.
Voor de Opendeurdienst vindt u de livestream hier.