Liturgie

Samen zijn we weer jong, aankomende zondagmorgen in onze Dorpskerk. Dat betekent: de dienst is in het format van een jeugddienst, maar nadrukkelijk bedoeld voor alle leeftijden.

Het thema luidt: “‘De Heer is waarlijk opgestaan’, maar wat heb jij daar aan?”.
Jongere en oudere gemeenteleden leveren een bijdrage. Onze zang- en muziekgroep Music4You begeleidt de liederen. We zien uit naar een bemoedigende, hoopvolle dienst voor iedereen!

Allen een gezegende zondag gewenst en, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,

Deze dienst is ook te volgen via een livestream of de Lukas kastjes.