Liturgiebrief

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

In de dienst van deze zondag worden nieuwe ambtsdragers in de kerkenraad bevestigd. Anderen nemen afscheid. Ook treden er een pastoraal medewerker en twee (niet-ambtelijke) kerkrentmeesters aan.
In de bijgevoegde liturgie lezen u en jij alle namen, en uiteraard ook hoe de gang van zaken in de kerkdienst zal zijn.
Opnieuw lezen we uit de ‘Zaligsprekingen’ in Matteüs 5, nu met twee verzen extra erbij. Ging het afgelopen zondag over ‘Acht felicitaties bij de Doop’, komende zondag denken we na over ‘Negen felicitaties bij het kerkenwerk’.
Laat het een bemoedigende start mogen zijn voor de mensen die een ambt of taak gaan vervullen. Maar ook een inspirerende dienst voor ons allemaal. Kerkenwerk gaat immers ons allen aan!

Na afloop van de dienst is er ook deze zondag koffiedrinken in De Rank. Daar kunt u ook de mensen die afscheid nemen en aantreden groeten en Gods zegen toewensen.

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.