Liturgiebrief ochtenddienst

“Niet voortrekken, niet neerkijken”, is het thema van de kringenkerkdienst a.s. zondagmorgen in onze Dorpskerk. We lezen Jakobus 2:1-13. Daar wordt een stevige spiegel voorgehouden. Is die ook op ons van toepassing? Na de dienst wordt een samenvatting van de preek uitgedeeld of digitaal toegestuurd. Goed om er in kringverband of anderszins nog eens over na te denken en over door te praten!

’s Avonds is er een IKO Dienst in de RK Kerk, zie apart bericht hierover.

We wensen elkaar een goede week en bemoedigende kerkdiensten toe.
Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin

De dienst wordt ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.