Liturgie

In onze ochtenddienst sluiten we weer aan bij het thema en bijbelgedeelte van een
aantal kringen in onze gemeente. Kent u de uitdrukking nog? ‘Deo Volente’ oftewel: ‘zo de Here wil en wij leven’. In onze tijd hoor en lees je dat minder, hoewel? In sommige kringen kom je het nog tegen. Geen aankondiging zonder de afkorting D.V.
Waar komt dat vandaan? Uit de brief van Jakobus dus, hoofdstuk 4: 13-17. Dat gaan we
lezen en we denken na over ‘Plannen maken met God?” Want wat bedoelt Jakobus nou? Is hij uit op dat vermanende vingertje zodra iemand een plan heeft, maar het ‘stempeltje’ D.V. vergeet? Of gaat het hem om iets anders? Misschien steekt het wel veel dieper. Niet alleen een kwestie van taal, maar nog veel meer een kwestie van levenshouding. Kom en luister mee!

Na de dienst is (via mail of op papier) een samenvatting van de preek beschikbaar. Voor de kinderen is er kinderkerk, voor de kleinsten wordt crèche gehouden.
EN LET OP: ER IS DEZE ZONDAG OOK JEUGDKERK!

Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.