Liturgiebrief

Op deze 3e lijdenszondag lezen we opnieuw uit de Bergrede. Jezus spreekt over ‘vasten’ (Mattteüs 6:16-18). Over hoe het niet moet, maar ook over hoe het wel kan. Als protestantse christenen hebben we vanouds niet veel met ‘vasten’. Toch eens over nadenken? Voor veel mensen in onze tijd is het ook een heel gezonde oproep. En er zijn ook andere manieren van ‘vasten’ dan het laten staan van eten en drinken. Zie de Liturgiebrief met op het laatste blad vijf concrete ideeën. Het thema van de preek luidt: ‘Vasten… ook voor ons?’

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.