Liturgiebrief

Samen zijn we jong komende zondagmorgen.
Met het thema ‘Zout en Licht, ben jij dat?’ richten we ons op de jongeren, maar evenzogoed op ons allemaal! Er is een prachtige ‘intro’ gemaakt. De preek is ook deze keer in twee stukjes. En… we zingen natuurlijk ook. Met Music4You zijn er mooie en aansprekende liederen uitgezocht.
Dus… wat zou ons tegenhouden? Kom en neem iemand mee (een jongere of ook…?). We zien uit naar een goede Samen Jong dienst!

Om 19.00 is in de Dorpskerk een IKO dienst, zie het volgende bericht.

Van harte welkom! Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.