Liturgie ochtenddienst

We vieren het Pinksterfeest. De heilige Geest werd uitgestort voor alle mensen. Pinksteren staat aan het einde van de rij van christelijke feesten. Na Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaartsdag besluiten we met Pinksteren. Je kunt ook zeggen: Pinksteren is het begin. Een nieuw begin waarvan het vervolg nog altijd doorgaat. Ook in onze tijd en onze levens?

In deze gezinsdienst doen de kinderen volop mee. Met kindermomenten en -liederen en een teken-/knutseltafel tijdens de preek. Voor onze tieners is er een vragenblad om je te helpen de preek te volgen.

Zo hopen we op een mooie en inspirerende gezinsdienst voor iedereen!

Mede namens de kerkenraad een mooi en inspirerend Pinksterweekeinde gewenst en een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.