Liturgie ochtenddienst

Liturgie avonddienst

En weer vieren we het feest van de Doop! Leia Vervoort, dochter van Nick en Lara Vervoort Dammes, mag in de dienst van 9.00 uur het teken van Gods trouw en vergevende liefde ontvangen. We zien uit naar een bemoedigende dienst voor het doopgezin en hun familie, en voor ons allemaal!
Uit de Bijbel lezen we Handelingen 1:1-8. Het thema luidt: ‘Welke tijd zie je voor je kind?’.
Na de dienst is er koffiedrinken in De Rank. Daar kunt u/jij ook de doopouders gelukwensen.

Zondagavond is er in de Dorpskerk om 19.00 uur een Open Deurdienst. Voorganger is ds. J. van den Akker uit Den Haag. Het koor ‘The Sprinter Singers’ uit Zoetermeer verzorgt muzikale bijdragen.
Het thema luidt: “WAARDEVOL’.
Het belooft een feestelijke en inspirerende dienst te worden. Allemaal hartelijk welkom!

Tot besluit – mede namens de kerkenraad – een hartelijke groet aan u en jou!

ds. Wim de Bruin

De diensten worden ook via de livestream of lukaskastje uitgezonden.